studentbowling.png

STUDENT/SKOLKLASS

1 TIMME 199:- per bana
Obs! Samtliga behöver kunna uppvisa giltig student legitimation.

SKOHYRA INKLUDERAT